สัญลักษณ์ ๔๑๙

๔ หมายถึง รากฐานของความมั่นคง แข็งแรง

๑ หมายถึง การพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง

๙ หมายถึง อย่าหลงตัวเองว่าเป็นที่หนึ่ง และต้องรีบก้าวหน้าพัฒนาต่อไป

ความหมายของสีในสัญลักษณ์

๔ สีแดง หมายถึง ชาติ

๑ สีขาว หมายถึง ศาสนา

๙ สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ราชการที่ ๙

ล้อมรอบด้วยสีแดง หมายถึง เมื่อสิ้นชาติ ( สีแดง ) ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ไม่สามารถอยู่ได้