เรือนวิว รีสอร์ท

อยู่ก่อนถึงปากทางดอยตุง 1.5 กิโลเมตร อยู่ก่อนถึงปากทางดอยตุง 1.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ 8 บ้านดอนชัย ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ. เชียงราย ติดต่อสอบถามห้องพักที่เบอร์โทรศัพท์ 053-667-812 , 098-585-4419 www.ruenviewresortcr.com

"บริการบ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ แมกไม้ที่ร่มรื่น และมุมพักผ่อน"

ภาพบรรยากาศภายในรีสอร์ท

ภาพความประทับใจของลูกค้าที่มาเข้าพัก