ทำใบขับขี่ไทยให้ชาวต่างชาติ, 外国人办 泰国驾驶执照,
THAI DRIVING LICENCE FOR FOREIGNER


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ สายด่วน 093-2004554,081-9609657
053-700617 053-700796 fourlens@hotmail.com
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ