ประกันภัยการเดินทาง,旅游保险, Global Travel Insurance

ให้บริการทำประกันภัย/ประกันภัยการเดินทาง สำหรับท่านที่เดินทางไปต่างประเทศ หรือใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าในประเทศยุโรป เดินทางเพื่อทำธุรกิจ ศึกษา ฯลฯ

สนใจติดต่อซื้อกรมธรรม์ ได้ที่

คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ สายด่วน 093-2004554,081-9609657
053-700617 053-700796 fourlens@hotmail.com
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ