บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย,法律顾问服务 ,Legal consultancy services

ให้ปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
ให้คำปรึกษา สำหรับบุคคลล้มละลาย / ถูกฟ้องล้มละลาย ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
ให้คำปรึกษา / ทำสัญญาซื้อ - ขาย ระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ / จีน)
บริการทำพินัยกรรม สัญญาข้อตกลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ สายด่วน 093-2004554,081-9609657
053-700617 053-700796 fourlens@hotmail.com
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ