ศูนย์บริการชาวต่างชาติ, 外国籍服务中心, Foreigner Service Center

บริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ
翻译员及有关翻译等服务
Translattor foreign language Servince

บริการทั้งในและนอกสถานที่ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่

คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ สายด่วน 093-2004554,081-9609657
053-700617 053-700796 fourlens@hotmail.com
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ