บริการ ปรึกษา วีซ่าทุกประเทศ และปรึกษาคดีความทั่วราชอาณาจักรและ AEC

ถ้าคุณเบื่อเรื่องเตรียมเอกสารขาดความมั่นใจในตนเองไม่เข้าใจขั้นตอนการขอ วีซ่ามีปัญหาเรื่องภาษาเบื่อที่จะต้องเข้า-ออก สถานทูตบ่อยๆ

เราคือ เพื่อนร่วมงานด้านวีซ่าที่คุณไว้วางใจได้

ให้คำปรึกษาปัญหาด้านวีซ่าและการประกันการเดินทาง
รับทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน รับจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ และวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (Non-Immigrant Visa)
เป็นตัวกลางในการยื่นขอวีซ่า กับสถานทูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ไม่มีเวลาเพียงพอ
ที่จะติดต่อกับสถานทูต การเตรียมตอบสัมภาษณ์กับสถานทูต
การจัดเตรียมเอกสาร การกรอกคำร้องยื่นขอวีซ่า30 วันก่อนเดินทางจองสัมภาษณ์วีซ่า
ปริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย(Legal consultancy services) 法律顾问服务
ปริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย(Legal consultancy services) 法律顾问服务
รับรองลายมือชื่อ (Notary Public)国际公证人

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับชนิดของวีซ่า /ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละประเทศ /ปริมาณเอกสาร ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ สายด่วน 093-2004554,081-9609657
053-700617 053-700796 fourlens@hotmail.com
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ