โปรแกรมทัวร์ประเทศกัมพูชา

เชียงราย-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรีโสภณ-เสียมราฐ-
ปราสาทบันทายศรี-นครวัด-นครธม-ปราสาทบายน-
เสียมราฐ-ปอยเปต-อรัญประเทศ-เชียงราย
5 วัน 4 คืน โดยรถบัส

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-
ปราสาทบายน-กะบาลสะเปียน-ปราสาทบันทายศรี-
พนมบาเค็ง-ปราสาทนาคพัน-เสียมเรียบ-สุวรรณภูมิ
3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงราย-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรีโสภณ-เสียมเรียบ-
บันทายศรี-ปราสาทตาพรมนครวัด-นครธม-เสียมเรียบ-
ปอยเปต-อรัญประเทศ-เชียงราย
3 วัน 2 คืน ไป-กลับ โดยรถบัส

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงราย-สระแก้ว-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-
พนมเปญ-โฮจิมินห์-เว้-ฮอยอัน-ดานัง-เว้-ลาวบาว-
สุวรรณเขต-มุกดาหาร-เชียงราย
9วัน 8คืน ไป-กลับ โดยรถจักรยานยนต์

ดาวน์โหลดรายละเอียด