โปรแกรมทัวร์ประเทศจีน

ลี่เจียง-แชงกรีล่า

4 วัน 3 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงใหม่-นครคุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงชวน

4 วัน 3 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงใหม่-นครคุนหมิง-เมืองต้าลี่-เมืองลี่เจียง

5 วัน 4 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจี่ยง-แชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ปักกิ่ง

5 วัน 4 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สิบสองปันนา- เชียงรุ้ง- หมู่บ้านไทลื้อ

6 วัน 5 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ฉางซา-จางเจียเจี้ย

6 วัน 5 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สิบสองปันนา- เชียงรุ้ง- หมู่บ้านไทลื้อ

3 วัน 2 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สิบสองปันนา- เชียงรุ้ง- หมู่บ้านไทลื้อ

4 วัน 3 คืน (กรุ๊ปละ 30 คน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สิบสองปันนา- เชียงรุ้ง- หมู่บ้านไทลื้อ

4 วัน 3 คืน (กรุ๊ปละ 20 คน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Kunming Paradise

5 วัน 4 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-สิบสองปันนา-เชียงของ

3วัน 2 คืน (ไปกลับโดยรถ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-สิบสองปันนา-เชียงของ

4วัน 3 คืน (ไปกลับโดยรถ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น- บ่อหาญ-เมืองหล้า-สิบสองปันนา

4 วัน 3 คืน (นอนหลวงน้ำทา 1 คืน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงราย-เชียงของ-สิบสองปันนา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

4วัน 3 คืน ( ไปรถ กลับ เครื่องบิน )

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-ห้วยทราย-สิบสองปันนา-ซือเหมา-คุนหมิง

5 วัน 4 คืน (ไปกลับเครื่องบิน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-ห้วยทราย-สิบสองปันนา-ซือเหมา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

6วัน 5 คืน( ไปรถ กลับ เครื่องบิน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-ห้วยทราย-สิบสองปันนา-ซือเหมา-คุนหมิง-เชียงของ

6วัน 5 คืน ไปกลับโดยรถ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-หลวงน้ำทา-สิบสองปันนา-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-เชียงของ

8 วัน7 คืน ( ไปกลับโดยรถ )

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงของ-หลวงน้ำทา-สิบสองปันนา-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า

9 วัน 8 คืน( ไปกลับโดยรถ )

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สุวรรณภูมิ- คุนหมิง - ตำหนักทอง-ภูเขาซีซาน-ประตูมังกร-สุวรรณภูมิ

4 วัน 3 คืน (ไปกลับโดยเครื่องบิน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

กรุงเทพฯ- คุนหมิง – ต้าหลี่- ลี่เจียง-กรุงเทพฯ

5 วัน 4 คืน (ไปกลับโดยเครื่องบิน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แซงกรีล่า-กรุงเทพฯ

6วัน 5 คืน (บิน MU)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สิบสองปันนา 7 วัน 6 คืน

(ไปเครื่องบิน - กลับรถ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด