โปรแกรมทัวร์ประเทศทิเบต

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา

6 วัน 5 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา(นั่งรถไฟ)

7 วัน 6 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด